Danscafé 't hofje

Het grootste danscafé van Bolsward en omstreken!

Locatie

Den Hof van Holland. Reeds in 1840 was er sociëteit in den Hof van Holland. later begon dhr. Galema er een hotel. Het hotel wordt in 1969 overgenomen door dhr. C. Mollema die er een discotheek begint.
Anno 2007 is de bestemming nog steeds een discotheek. De naam is veranderd naar Danscafé De Prins. In 2018 kreeg de Prins waterschade en is daardoor noodgedwongen 2 jaar dicht geweest. 29 februari 2020 is het pand weer heropend met weer de oude naam Danscafé ’t Hofje.

 1. Minimale leeftijd is 18 jaar; legitimatie is verplicht wanneer het beveiligingspersoneel daarom vraagt.

 2. Aanwijzingen van beveiligingsmedewerkers dienen stipt te worden opgevolgd.

 3. Aanwijzingen van de host dient stipt te worden opgevolgd.

 4. Er geldt een visitatieplicht (ook voor tassen en tasjes) wanneer hierom gevraagd wordt door een beveiligingsmedewerker.

 5. Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan foto- of videocamera’s mee naar binnen te nemen.

 6. Jassen dienen te worden opgeborgen in de Gaderobe.

 7. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

 8. Een relaxte houding en dito gedrag is een basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.

 9. Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende rassen, sekse, religies en culturen die tijdens een clubnacht aanwezig zijn.

 10. De organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding.

 11. Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen, danwel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen worden daarop aangesproken en wordt toegang (in het vervolg) geweigerd.

 12. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren volgt eerst een waarschuwing en daarna –bij herhaling volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

 13. We houden ons het recht voor groepen te weigeren.

 14. Het is verboden om glaswerk mee naar buiten te nemen.

 15. Bij wetsovertredingen en misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie.

 16. Het is niet toegestaan drank of etenswaren van buitenaf mee naar binnen te nemen.

 17. Het gebruik of verhandelen van (hard)drugs is streng verboden. Bij geconstateerd gebruik van (hard)drugs volgt verwijdering. Bij constatering van handel of het bezit van meer dan wettelijk toegestane hoeveelheden (hard)drugs wordt de politie ingeschakeld. In alle gevallen geldt dat de aangetroffen goederen in beslag genomen en overgedragen worden aan de politie.

 18. Slag-, steek- of vuurwapens zijn verboden en worden –indien aangetroffen- door de beveiligingsbeambte ingenomen en overgedragen aan de politie. De toegang tot de club wordt ook in het vervolg ontzegd.

 19. Bij constatering van een strafbaar feit op heterdaad, dan wel kort nadat het feit is gepleegd, behoudt de organisatie zich het recht voor de dader aan te houden en over te dragen aan de politie.

 20. Voor een ieders veiligheid wordt gebruik gemaakt van beveiligingscamera’s met bandopnamen. Een ieder die Danscafé ‘t Hofje bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend (bewijs)materiaal getoond worden aan derden.

 21. Tijdens de clubnachten van ’t Hofje wordt foto en/of videomateriaal opgenomen ten behoeve van promotionele doeleinden (website, flyers etc.). Een ieder die Danscafé ‘t Hofje bezoekt stemt toe in het maken van deze opnames en publicatie van het materiaal.

 22. De organisatie sluit aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor enige vorm van persoonlijke en/of materiële schade die u als bezoeker kunt oplopen tijdens uw bezoek aan Danscafé ’t Hofje.

 23. Wij vragen u ons beveiligingspersoneel te waarschuwen wanneer u problemen of misdragingen constateert bij andere aanwezigen. Grijp nooit zelf in!

 24. Ons bedrijf sluit aansprakelijkheid uit voor nadelige gevolgen of beschadiging van ons geluid die hierdoor wellicht (op korte of lange termijn) aan uw gehoor kan optreden. Het verblijf in Danscafé ‘t Hofje geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Om risico’s te beperken adviseren wij u om oordopjes in te brengen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot het deurbeleid van Danscafé ‘t Hofje, of indien u iets opmerkelijks hebt ervaren aan onze deur, dan kunt u contact met ons opnemen

 25. via Info@danscafehofje.nl

Contact

Vragen of een arrangement boeken? Neem nu contact met ons op!

Veelgestelde Vragen

Heeft u een vraag? Misschien wordt hieronder het antwoord gegeven!

De minimale leeftijd op vrijdagavond is 16 op zaterdagavonden is dit 18 jaar.

 • Maandag: Gesloten
 • Dinsdag: Gesloten
 • Woensdag: Gesloten
 • Donderdag: 20:00 – 04:00
 • Vrijdag: 20:00 – 04:00
 • Zaterdag: 20:00 – 04:00
  • Zondag: Gesloten

We zijn altijd geïnteresseerd naar een versterking van ons team! Stuur ons een korte motivatie naar info@danscafehofje.nl en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Absoluut! We hebben verschillende mogelijkheden betreft het afhuren van ’t Hofje. Stuur een mail naar info@danscaféhofje.nl voor meer informatie!

U kunt naar binnen tot 02:00. Hierna sluiten de deuren.

Nee we beschikken helaas niet over een VIP ruimte.

Wij hebben een schone en ruime garderobe waar het verplicht is je jas of tas op te hangen. Een garderobe kaartje kost 1 euro en is aan te schaffen bij de ingang.

Op donderdag en vrijdag is dit 16+. Op Zaterdag is dit 18+ en een geldig ID is altijd verplicht.

Route

Benieuwd naar de route?

LOCATIE:

DIJKSTRAAT 33, 8701KC BOLSWARD


INFO@DANSCAFEHOFJE.NL

BELLEN MAG OOK ALTIJD!
+31 620031687

©’t Hofje Bolsward